Rodo – zmiany na naszych stronach internetowych

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

RODO WCHODZI W ŻYCIE 25 MAJA 2018

W świetle art. 13 RODO jeśli gromadzisz dane osobowe poprzez formularz kontaktowy lub rejestracyjny jesteś zobowiązany do podania:

  • swojej tożsamości i danych kontaktowych;
  • celu lub celów dlaczego dane osobowe są zbierane i do czego będzie to używane, wskazanie podstawy prawnej ich przetwarzania;
  • zobowiązany jesteś do poinformowania o odbiorcach tych danych;
  • okres w jakim dane będą przez Ciebie przechowywane;
  • jesteś zobowiązany o poinformowaniu klienta o możliwości wglądu w swoje dane, możliwości ich sprostowania lub usunięcia w każdej chwili;
  • jesteś zobowiązany do poinformowania o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
  • do poinformowania o prawie do cofnięcia zgody do przetwarzania danych w dowolnym momencie;
  • do poinformowania o prawie skargi do organu nadzorczego;
  • poinformowania czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, czy umownym. I czy jest warunkiem zawarcia umowy;
  • poinformowania czy osoba jest zobowiązana do podania swoich danych i jakie są konsekwencje nie podania tych danych.

NASI KLIENCI

OPINIE

Co nas klienci mają do powiedzenia na nasz temat