Wpływ informatyki na nasze społeczeństwo

Serwisy www, facebook, twitter, mobile i inne

Szybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych przyczynił się do ogromnych zmian w XXI wieku. Zmiany te mają też ogromny wpływ na nasze wymagania. Przyjęła się już nazwa społeczeństwa informacyjnego. Nowe technologie opanowują bardzo szybko wszystkie gałęzie gospodarki, administracji oraz życie codzienne .

Internet

Początki internetu były trudne. Był on postrzegany raczej krytycznie na początku lat 90tych. Wdrożenie, szczególnie w edukacji, wymagało sporo wysiłku, inwestycji w komputery, szkolenie personelu, itd. Posiadanie komputera pozwala uczniom na dostęp do stron internetowych i najróżniejszych programów edukacyjnych. Internet, czy połączenie komputerów całego Świata w sieć, odblokowała niesamowite możliwości, takie jak dostęp do informacji, możliwości poznawcze, programy edukacyjne. Wszystko to wcześniej było zasięgiem.

Internet rozwija się tak szybko, że nie nadążają za nim regulacje prawne. Nikt nad tym nie jest w stanie zapanować.

Technologie informacyjne zmieniają nas w zastraszającym tempie. Powstają nowe zawody, zanikają stare. Już mówi się, że w przeciągu 50 lat większość społeczeństwa może pozostać bez pracy. Zastąpią ich algorytmy i roboty. Wiele państw przygotowuje się do tego powoli, wdrażając projekty takie jak 500 euro dla każdego.

Jedno jest pewne, żyjemy w zupełnie innych czasach niż kiedykolwiek w historii. Nie wiemy dokąd nas to doprowadzi.

NASI KLIENCI

OPINIE

Co nas klienci mają do powiedzenia na nasz temat