Trendy w IT na koniec 2017

Branża nowych technologii zmienia się w błyskawicznym tempie. Wydatki na IT stale rosną, średnio 3% rocznie. Poniżej wymieniam najważniejsze trendy w informatyce

Internet rzeczy (IoT)

Internet rzeczy to koncepcja, według której otaczające nas urządzenia gromadzą dane, przetwarzają je i wymieniają się nimi za pośrednictwem sieci komputerowej. Dochodzimy do momenty, kiedy maszyny zaczną komunikować się ze spobą samodzielnie oraz będą podejmować decyzje.

Dla zwykłego użytkownika IoT znajduje szerokie zastosowanie w tzw SmartDom. Połączenie inteligętnych urządzeń,które łączą się ze sobą i umożliwiają swoim użytkownikom zarządzanie funkcjami domu.

Cyberbezpieczeństwo

Ochrona danych to kluczowa kwestia w nadchodzącym czasie. Na bezpieczeństwo firmy będą wydawać dużo większe środki. Włamanie się na firmowe konta i kradzież danych może wywołać katastrofalne skutki, nawet niszcząc firmę.

Virtual Reality i Augmented Reality

Wirtualna rzeczywistość VT i AR dawno wykroczyła już poza gry komputerowe.  w nadchodzących latach ich udział w rynku będzie stale rósł.

Wirtualni asystenci

Rosnąca popularność asystentów takich jak Siri (Apple), Alexa (Amazon), Cortana (Microsoft) czy Google Assistant świadczy, iż globalny rynek Inteligentnego Wirtualnego Asystowania (IVA) będzie się dalej dynamicznie rozwijał.

Blockchain

Blockchain to technologia z dziedziny finansów, tzw wirtualna waluta. Rewolucjonizuje sposób zawierania i zapisywania transakcji finansowej. Rozwiązania blockchaina mogą mieć charakter otwarty lub ograniczony do zdefiniowanej liczby uczestników.

Chmura

Obecnie korzysta z niej 18% polskich firm, ale ten udział cały czas wzrasta. Ogromną popularność zyskuje backup w modelu BaaS, a także inne usługi zarządzania danymi np. Anything as a Service (XaaS), czy DRaaS (Disaster Recovery as a Service).

Big Data

Szacuje się, że wzrośnie rozwój backupu i odtwarzania środowisk Big Data. Kolejną kwestią jest wypełnianie wymagań związanych z przechowywaniem i analizowaniem danych.

Kontenery

Potencjał kontenerów dostrzegany jest od niedawna. Według ekspertów najbliższy czas pokaże, że kontenery zyskają na popularności, a specjaliści przekonają się do tego rozwiązania.

Sztuczna inteligencja (AI) oraz Machine Learning

Machine Learning polega na samouczeniu się algorytmów na podstawie przyswajanych przez urządzenia danych. Typowym przykładem systemu opartym na samouczeniu się jest GPS – pomocnik w podróży i olbrzymia baza danych. Dzięki systemowi można weryfikować miejsce zamieszkania, pracy czy ulubione punkty. Później te dane mogą być wykorzystywane do tworzenia stałych, spersonalizowanych informacji i powiadomień np. odnośnie korków, odjazdu autobusów czy też promocji w sklepach, w których najczęściej bywa dany użytkownik.

Sztuczna inteligencja (AI) to oprogramowanie do samouczenia się maszyn. To sferra IT, która ma zapewnić wykonywnaie zadań przez maszyny, które wymagają ludzkiej inteligencji.  przykładem może być Deep Blue – komputer grający w szachy, czy też rozwiązanie opierające iśe na budowie mózgu: Deep Learnign (m.in. rozpoznawanie obrazu i mowy) stworzone przez Google.

NASI KLIENCI

OPINIE

Co nas klienci mają do powiedzenia na nasz temat