Projekt graficzny strony internetowej

Zaczynamy zawsze od zbierania informacji od klienta, przeglądamy strony konkurencji, przeglądamy strony referencyjne. Wszystkie uzyskane informację od klienta starannie zapisujemy. Warto zrobić szkic strony. Niemniej jednak, jest bardzo trudno uzyskać akceptację takiego szkicu od klienta, szkice są poglądowe i trudno pobudzić wyobraćnię takim rysunkiem. Kolejnym krokiem jest przerysowanie wizji strony do programu graficznego. Każdy element jest starannie przygotowywany w odpowiedniej rozdzielczości.  Następnym krokiem jest umieszczenie przykładowych tekstów oraz nagłówków w projekcie. Jeśli jest taka możliwość to już w projekcie graficznym zaleca się umieszczać docelowe materiały. W przypadku ich braku można skorzystać z automatycznych generatorów tekstu. Niemnie jednak, jak umieścimy prawdziwe treści, to łatwiej będzie klientowi utożsamić się z projektem jego strony. W przypadku gdy wykorzystujemy do projektu zdjęcia klienta, lub sami kupujemy je w serwisach typu istock musimy pamiętać, aby bardzo dobrze wspłógrały z projektem graficznym. Z logo klienta często pobieram kolorystykę całej strony. Czyli najpierw logo, później zdjęcie, a na końcu grafika strony. Wdrażamy naszą wizję. Po wykonaniu projektu przez grafika, przedstawiamy go  Kientowi z prośbą o akceptację lub uwagi. Projekt jest poprawiany tak długo, aż Klient go zaakceptuje.

NASI KLIENCI

OPINIE

Co nas klienci mają do powiedzenia na nasz temat